FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019 Następne

Data wydania: 29.04.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Matuszko

Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj

Redaktorzy tomu Magdalena Kubal-Czerwińska i Aneta Pawłowska-Legwand

Zawartość numeru