FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2021 Następne

Data wydania: 09.2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Janusz Siwek

Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj

Redaktor tomu Justyna Liro