FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017 Następne

Data wydania: 22.08.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Matuszko

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktorzy tomu Arkadiusz Kocaj i Jakub Taczanowski

Zawartość numeru