FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014 Następne

Data wydania: 10.12.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktor zeszytu Jolanta Święchowicz

Zawartość numeru