FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018 Następne

Data wydania: 18.02.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Matuszko

Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj

Redaktor tomu Bartłomiej Rzonca

Zawartość numeru

Tomasz Bryndal, Rafał Kroczak, Roman Soja, Marta Cieślik

Prace Geograficzne, Zeszyt 155, 2018, s. 47 - 67

https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.014.9537
Czytaj więcej Następne

Jacek B. Szmańda, Edyta Łokas, Przemysław Wachniew, Anna Michno, Tomasz Kalicki, Piotr Szwarczewski, Krzysztof R. Przegiętka, Barbara Radwanek-Bąk

Prace Geograficzne, Zeszyt 155, 2018, s. 157 - 172

https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.019.9542
Czytaj więcej Następne