FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017 Następne

Data wydania: 08.02.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Matuszko

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktor tomu Bartłomiej Rzonca

Zawartość numeru