FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014 Następne

Data wydania: 25.03.2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktorzy numeru Dorota Matuszko, Katarzyna Piotrowicz

Zawartość numeru