FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012 Następne

Data wydania: 21.03.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wiesław Ziaja

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktor zeszytu Jarosław Balon

Zawartość numeru