FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2013 Następne

Data wydania: 15.11.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wiesław Ziaja

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktor zeszytu Robert Pawlusiński

Zawartość numeru

Marta Derek, Katarzyna Duda-Gromada, Paulina Kosowska, Andrzej Kowalczyk, Mikołaj Madurowicz

Prace Geograficzne, Zeszyt 134, 2013 , s. 7 - 36

https://doi.org/10.4467/20833113PG.13.013.1259
Czytaj więcej Następne