FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2022 Następne

Data wydania: 09.2022

Opis

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Janusz Siwek

Sekretarz redakcji Aneta Pawłowska-Legwand

Redaktor zeszytu Robert Pawlusiński