FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019 Następne

Data wydania: 24.09.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Matuszko

Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj

Redaktor tomu Grzegorz Micek