FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015 Następne

Data wydania: 2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktor zeszytu Piotr Trzepacz

Zawartość numeru

Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak, Magdalena Dej

Prace Geograficzne, Zeszyt 141, 2015, s. 87 - 104

https://doi.org/10.4467/20833113PG.15.011.4063
Czytaj więcej Następne