FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 09.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Janusz Siwek

Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj

Redaktor tomu Magdalena Kubal-Czerwińska