FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015 Następne

Data wydania: 2015

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktorzy zeszytu Mirosław Mika i Jolanta Święchowicz

Zawartość numeru