FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017 Następne

Data wydania: 08.11.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Dorota Matuszko

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktorzy tomu Elżbieta Gorczyca i Anna Michno

Zawartość numeru