FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 Następne

Data wydania: 13.05.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jolanta Święchowicz

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktorzy zeszytu Jolanta Święchowicz, Mirosław Mika

Zawartość numeru