FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2013 Następne

Data wydania: 02.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wiesław Ziaja

Sekretarz redakcji Grzegorz Micek

Redaktor zeszytu Andrzej Kacprzak

Zawartość numeru

Cezary Kabała, Adam Bogacz, Bernard Gałka, Kamil Jezierski, Beata Łabaz, Jarosław Waroszewski

Prace Geograficzne, Zeszyt 135, 2013 , s. 7 - 20

https://doi.org/10.4467/20833113PG.13.020.1548
Czytaj więcej Następne