FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020 Następne

Data wydania: 11.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Janusz Siwek

Sekretarz redakcji Arkadiusz Kocaj

Redakcja numeru Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz

Zawartość numeru

Jarosław Działek, Magdalena Miśkowiec, Bartłomiej Homiński, Agnieszka Świgost-Kapocsi, Krzysztof Gwosdz

Prace Geograficzne, Zeszyt 162, 2020, s. 89 - 123

https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.014.13101
Czytaj więcej Następne