FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzanie Publiczne

Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

opis
Zarządzanie Publiczne jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adresowanym do naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych.
 
Czasopismo publikuje zarówno artykuły oparte na badaniach empirycznych jak i teoretyczne. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – uwzględniając zarówno aspekty ekonomiczne jak i prawne, socjologiczne, polityczne.  Pragniemy zachęcić do współpracy badaczy zainteresowanych pograniczem administracji, zarządzania, prawa, rozwoju regionalnego, urbanistyki, nauk społecznych.

Numery

Okładka do Zarządzanie Publiczne 3-4, 2023 przejdź do numeru Następne

Numer 3–4 (60)

Data wydania: 2023

Redakcja zeszytu: Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Redaktor naczelny: Joanna Trzópek-Paszkiewicz, Sylwia Wrona

Projekt okładki: Marcin Bruchnalski.
 
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Spraw Publicznych.

Zawartość numeru

Przejdź do tego numeru