FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Misja i cele czasopisma

Zarządzanie Publiczne

Zarządzanie Publiczne jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adresowanym do naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych.
 
Czasopismo publikuje zarówno artykuły oparte na badaniach empirycznych jak i teoretyczne. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – uwzględniając zarówno aspekty ekonomiczne jak i prawne, socjologiczne, polityczne.  Pragniemy zachęcić do współpracy badaczy zainteresowanych pograniczem administracji, zarządzania, prawa, rozwoju regionalnego, urbanistyki, nauk społecznych.
 
Zarządzanie publiczne jest czasopismem non-profit, elektronicznym, udostępnianym w otwartym dostępie.