FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lista recenzentów współpracujących

Lista recenzentów 2021

dr Wioletta Karna- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
dr Justyna Godawska- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
dr Aldona Podgórniak-Krzykacz- Uniwersytet Łódzki
 
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
dr hab. Grażyna Wolska, prof. US- Uniwersytet Szczeciński
 
dr Anna Waligóra - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
dr Roksana Ulatowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
dr Anna Walczak - Uniwersytet Warszawski
 
dr inż. Paula Pypłacz - Politechnika Częstochowska
 
dr hab. Beata Jakimiuk prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
dr Anna Pluszyńska - Uniwersytet Jagielloński
 
dr inż. Edyta Kulej-Dudek - Politechnika Częstochowska
 
dr Kamilla Noworól -  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
prof. Natanya Meyer -  University of Johannesburg
 
dr Małgorzata Marzec -  Uniwersytet Jagielloński
 
dr Paweł Zieniuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
dr hab. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka - Uniwersytet Warszawski
 
dr Henryk Gawroński - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Lista recenzentów 2020

dr Justyna Godawska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 
dr hab. inż. Krzysztof Adamowicz, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 
dr hab. Beata Sadowska (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Katarzyna Bartusik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Jolanta Walas-Trębacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 
dr hab. Adam Skrzypek, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 
dr hab. Piotr Tworek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, prof. PŚ (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 
dr inż. Tomasz Zieliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr Renata Papież (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Wojciech Bober (Uniwersytet Warszawski)
 
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Sławomir Zwolak (Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli)
 
dr Szymon Komusiński (Shell Polska)
 
dr Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Katarzyna Wierzbicka (Uniwersytet w Białymstoku)
 
dr hab. inż. Monika Hadaś-Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Lista recenzentów 2019

dr hab. inż. Ewa Beck-Krala (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 
dr inż. Magdalena Błaszczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 
dr inż. Adriana Cieślak (Politechnika Łódzka)
 
dr Jarek Działek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Jasna Fakin Bajec (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana)
 
dr inż. Beata Glinkowska (Uniwersytet Łódzki)
 
dr Justyna Godawska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 
dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr inż. Danuta Janczewska (Spłeczna Akademia Nauk, Łódź)
 
dr Antoni Jeżowski (Instytut Badań w Oświacie, Warszawa)
 
dr Dorota Jopek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Fotini Kehagia (Aristotle University of Thessaloniki )
 
dr inż. Paweł Kobis (Politechnika Częstochowska)
 
dr hab., prof. UAM Jacek Kotus (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Gábor Kovács (Széchenyi István University, Győr)
 
dr Maciej Kowalewski (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr Ewa Krause (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
dr Kristina Kristianova (Slovak University of Technology in Bratislava)
 
dr Ewa Kubejko-Polańska (Uniwersytet Rzeszowski)
 
dr Višnja Kukoč (University of Ljubljana)
 
dr hab., prof. UP Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 
dr Paulina Legutko-Kobus (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 
dr Robert Lembrych-Furtak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 
dr Regina Lenart (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Grzegorz Łukasiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Justyna Łukomska-Szarek (Politechnika Częstochowska)
 
dr hab., prof. UŁ Andrzej Majer (Uniwersytet Łódzki)
 
dr Katarzyna Mazur-Belzyt (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 
dr hab., prof. UMK Bartłomiej Michalak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
dr hab., prof. UAM Lidia Mierzejewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
prof. dr hab. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
dr John Murray Fischer (Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio)
 
dr hab., prof. UEP Agnieszka Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 
dr Aleksandra Nocoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr Kamilla Noworól (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek,  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Jolanta Rab-Przybylowicz (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr Marek Rawski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Sławomir Rębisz (Uniwersytet Rzeszowski)
 
dr Artur Rot (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 
dr hab. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr hab. Beata Sadowska (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr Andrea Sarzyński (University of Delaware, Newark)
 
dr Mateja Šmid Hribar (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana)
 
dr hab. Agnieszka Springer (Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu)
 
dr hab. Krzysztof Szewior (Uniwersytet Warszawski)
 
dr Justyna Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 
dr Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr hab. Ewa Więcek-Janka (Politechnika Poznańska)
 
dr Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
 
dr hab. inż., prof. UTP Andrzej Zalewski (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 
dr Jan Žukovskis (Vytautas Magnus University, Kaunas)

Lista recenzentów 2018

dr Alina Balczyńska-Kosman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu)
 
dr hab. Agnieszka Sopińska (Szkoła Główna Handlowa)
 
prof. dr Astrida Miceikiene (Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa)
 
dr hab. Bartłomiej Walczak (Uniwersytet Warszawski)
 
dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Piotr Feczko (Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza-Modrzewskiego)
 
prof. dr hab.  Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
prof. dr hab. Natalia Czuchraj (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
 
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Patrycja Klimas (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr Jakub Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Joanna Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski)
 
dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w Krakowie)
 
dr Yevhen Krykavskyy (Lviv Polytechnic, Ukraina)
 
dr hab. Marcin Zawicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Joanna Martusewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 
dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Olha Prokopenko (Sumy State University, Sumy, Ukraina)
 
dr Katarzyna Radzik-Maruszak (Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej)
 
dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 
dr Sławomir Rębisz (Uniwersytet Rzeszowski)
 
dr Marta Shaw (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Barbara Sypniewska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 
dr hab. Andrzej Szopa, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Roksana Ulatowska (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera)

Lista recenzentów 2017

dr hab inż. Arkadiusz Borowiec (Politechnika Poznańska)
 
dr Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Olga Cielemecka (Linköping University, Szwecja)
 
dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr hab. inż. Jarosław Domański, prof PW (Politechnika Warszawska)
 
prof. Horatiu Dragomirescu (Academia de Studii Economice din București, Rumunia)
 
dr Jarosław Działek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr hab Jan Faliazgić, prof UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 
dr Henryk Gawroński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)
 
dr Marcin Gębarowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Katarzyna Górniak (Politechnika Warszawska)
 
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Marcin Jewdokimow (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 
dr Wioletta Karna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Laura Koba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Urszula Kobylińska (Politechnika Białostocka)
 
dr hab. inż. Artur J. Kożuch (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 
dr Halszka Kurleto (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Norbert Laurisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Paulina Legutko-Kobus (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Allison Mattheis (California State University, Los Angeles, USA)
 
dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW Milenium (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium)
 
dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr Mirosław Pacut (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr hab. inż. Tomasz Parteka, prof. PG (Politechnika Gdańska)
 
dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Aldona Podgórniak-Krzykacz (Uniwersytet Łódzki)
 
dr Olha Prokopenko (Sumy State University, Ukraina)
 
dr Carmen Puentes Graña (Universidad de Cádiz, Hiszpania)
 
dr inż. Paula Pypłacz (Politechnnika Częstochowska)
 
dr Sławomir Rębisz (Uniwersytet Rzeszowski)
 
dr Paweł Romaniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
dr Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)
 
dr Małgorzata Smolarek (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
 
dr Joanna Snopko (Urząd Miasta Legnicy)
 
dr Barbara Sypniewska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 
dr Monika Szudy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr hab. prof. Istvan Takacs (Károly Róbert College, Gyöngyös, Węgry)
 
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
 
dr hab. Grażyna Wolska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Agnieszka Zielińska (Politechnika Rzeszowska)

Lista recenzentów 2016

dr Monika Maciejewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
dr Marcin Jewdokimow (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 
dr Wiesław Poleszak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 
dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Małgorzata Marzec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
 
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; od 1.10 Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Regina Lenart (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr Paweł Romaniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
dr hab. Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
 
dr hab. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
dr inż. Paula Pypłacz (Politechnnika Częstochowska)
 
dr hab. inż. Artur Kożuch (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 
dr Jan Žukovskis (Aleksandras Stulginskis University, Kowno, Litwa)

Lista recenzentów 2015

prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska)
 
dr Magdalena Dej (Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie)
 
prof. Rimantas Stašys, (Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa)
 
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
 
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
 
dr Marta Shaw (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Joanna Snopko (Urząd Miasta Legnicy)
 
dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 
dr Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)
 
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Kamilla Noworól (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
 
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński)
 
dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Lista recenzentów 2014

dr hab. Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Jerzy Łysiński (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 
dr Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)
 
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
 
dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
 
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
dr Ewa Augustyniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 
dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Jakub Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 
Prof. dr Julius Ramanauskas (Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa)
 
dr Stanisław Gasik (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa)
 
dr Kamilla Noworól (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
 
dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 
dr Musialik Grażyna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 
prof. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 
dr Jan Stefan Wlazło (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Lista recenzentów 2013

dr Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
prof. Antonio Portela Pruano (Universidade de Coimbra, Portugalia)
 
dr Jerzy Łysiński (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
 
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
 
dr Laura Koba (Biuro Rzecznika Praw Dziecka)
 
dr Jan Stefan Wlazło (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)
 
dr. hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
dr Kamilla Noworól  (Społeczna Wyższa Szkoła. Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
 
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
 
prof. Horatiu Dragomirescu (Academia de Studii Economice din București, Rumunia)
 
dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
dr Ewa Augustyniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 
prof. Juozas Lakis (Politechnika Białostocka)
 
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 
dr Rafał Otręba (ZSO nr 3, Ruda Śląska)