FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej

Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński, Polska, (przewodnicząca)
 
dr hab. Zbysław Dobrowolski – Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. Horatiu Dragomirescu - Bucharest University of Economic, Rumunia

prof. Barbara Iwankiewicz-Rak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

prof. Jan Jerschina - CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej w Krakowie, Polska

prof. Barbara Kożuch – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Witold Kieżun - Akademia Leona Koźminskiego w Warszawie Polska

prof. Juozas Lakis – Politechnika Białostocka, Białystok, Polska

dr hab. Renata Przygodzka – Uniwersytet w Białymstoku; Polska

prof. Krzysztof Skalski – emerytowany profesor, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. Kazimierz Sowa – emerytowany profesor, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. Istvan Takacs - Károly Róbert College, Węgry   

prof. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski, Polska