FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Numer 3 (15)

Innowacje w publicznych organizacjach sektora kultury

2011 Następne

Data wydania: 2011

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Aleksander Noworól

Sekretarz redakcji Joanna Kołodziejczyk

Redakcja numeru Grażyna Prawelska-Skrzypek

Zawartość numeru