FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bariery przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz jej wpływ na zarządzanie Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Data publikacji: 2011

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 3 (15), s. 65 - 72

https://doi.org/10.4467/20843968ZP.12.023.0490

Autorzy

,
Michał Niezabitowski
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 31-011 Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Agnieszka Szostak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 31-011 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article discusses the effects of development strategy on management at the Historical Museum of the City of Kraków. The authors have concentrated on discussing the organizational innovations resulting from the assumed strategic objectives. The strategy implementation process and the corresponding barriers have been presented in the article as well

Bibliografia

Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.

Dokumenty wewnętrzne Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Strategia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2006–2014. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006.

Zarządzenie nr 46/2007 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2007 dotyczące powołania Pracowni Strategii i Rozwoju.

Zarządzenie nr 10/2008 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2008 o powołaniu Sekcji ds. Personalnych, realizującej zadania związane z zarządzaniem personelem.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Publiczne, 2011, s. 65 - 72

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Barriers to development and implementation of strategy and its effects on management at the Historical Museum of the City of Kraków

Autorzy

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 31-011 Kraków

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 31-011 Kraków

Publikacja: 2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Michał Niezabitowski (Autor) - 50%
Agnieszka Szostak (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1889

Liczba pobrań: 2478