FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odpowiedzialne zarządzanie szkołą

Data publikacji: 2009

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 28 - 39

Autorzy

Grzegorz Mazurkiewicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

All educational institutions struggle with new conditions in which they operate. Changing context of school functioning is connected with dramatic civilization transformations. In order to effective operating and to realizing tasks, schools and other institutions need to be aware of new challenges. Systemic weaknesses however make it difficult. Defining priorities and preparing staff able to provide educational management are two very urgent needs.

Bibliografia

Alston J.A. (2002), Multi-Leadership in Urban Schools. Shifting Paradigms for Administration and Supervision in the New Millennium, University Press of America, Inc., New York–Oxford.

Aronowitz S., Giroux H.A. (1991), Postmodern Education. Politcs, Culture & Social Criticism, University of Minnesota Press, Minneapolis, London.

Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bottery M. (2004), The Challenge of Educational Leadership. Values in a Globalized Age, Paul Chapman Publishing, London.

Drucker P. (1993), Post-capitalist Society, HarperCollins, New York.

Fazzaro C.J., Walter J.E., McKerow K.K. (1994), Education Administration in a Postmodern Society: Implications for Moral Practice, [w:] S.J. Maxcy (ed.), Postmodern School leadership. Meeting the Crisis in Educational Administration, Westport, Connecticut, London, Praeger, s. 85–95.

Fredericks J. (1992), Ongoing Principal Development: The Route to Restructuring Urban Schools, „Education and Urban Society”, 25, s. 57–70.

Freire P. (2001), Pedagogy of Freedom. Ethics, Democracy, and Civic Courage, Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc., Boulder, New York–Oxford 2001.

Hargreaves A. (2003), Teaching in the Knowledge Society. Education in the Age of Insecurity, Teachers College Press, Philadelphia.

Jackins H. (1990), Logical Thinking About a Future Society, Rational Island Publishers, Seattle.

Marx G. (2006), Future-Focused Leadership. Preparing Schools, Students, and Communities for Tomorrow Realities, ASCD, Alexandria, VA.

Mazurkiewicz G. (2004), Strategy and Quality in Education, [w:] P. Rado (ed.), Decentralization and the Governance of Education. The State of Education Systems in Bosnia and Herzegovina, Poland and Romania, Open Society Institute Local Government and Public Service Initiative, LGI Fellowship Series, Budapest.

Mazurkiewicz G. (2005), Szkoła Ucząca Się jako sposób na nowoczesną oświatę, „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kadry Kierowniczej”, 6 (138).

Mazurkiewicz G. (2009), Zarządzanie szkołą w zmieniającej się rzeczywistości, [w:] P. Górski (red.), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mazurkiewicz G., Łuczyński J. (2007), Ewaluacja programu Orange Dla Ziemi, [w:] G. Mazurkiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg (red.), Szkoła dla rozwoju, Ekspedycja w Głąb Kultury, Warszawa–Zabrze.

Palmer P.J. (1998), The Courage to Teach. Exploring the Inner Landscape of a Teachers’ Life, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Putkiewicz E., Siellawa-Kolbowska K.E., Wiłkomirska A., Zahorska M. (1999), Nauczyciele wobec reformy edukacji, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Senge P., Cambron-McCabe N., Lucas T., Smith B., Dutton J., Kleiner A. (2000), Schools that Learn. A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education, Doubleday, New York.

Senge P., Scharmer C.O., Jaworski J., Flowers B.S. (2005), Presence. Exploring Profound Change in People, Organizations, and Society, SOL Currency Doubleday, New York.

Sidorkin A. (2005), Chayanov’s Rule and School Reform, [w:] Ohio Valley Philosophy of Education Society, s. 67–75.

Stringer E.T. (1999), Action Research, Sage Publications, Thousand Oaks–London–New Delhi.

Thurow L.C. (1996), Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Publiczne, 2009, s. 28 - 39

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Odpowiedzialne zarządzanie szkołą

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Grzegorz Mazurkiewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1359

Liczba pobrań: 1159