FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Analiza zapisów strategii rozwoju województw w kontekście potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich

Data publikacji: 2010

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 1-2 (9-10), s. 219 - 231

Autorzy

Iga Pietraszko-Furmanek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The paper includes author’s considerations concerning the necessity of differentiating the development policy pursue by self-government authorities of voivodeships with regard to the voivodeship’s situation in the context of revitalization. It is based on the analysis of texts of voivodeship development strategies. As a result of this analysis it was possible to evaluate the correspondence between these parts of texts of voivodeship development strategies that are concerning directly to revitalization process and problems identified on the voivodeships area

Bibliografia

Kopeć M., Kudłacz T. (2008), Analiza dokumentów planistycznych rządu oraz władz samorządowych poziomu wojewódzkiego pod kątem projektowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych po 2006 roku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Noworól A., Noworól K. i in., (2009), Opracowanie założeń do krajowej polityki rewitalizacyjnej w Polsce. Działania na poziomie regionalnym, Kraków.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Publiczne, 2010, s. 219 - 231

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Analiza zapisów strategii rozwoju województw w kontekście potrzeb w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Iga Pietraszko-Furmanek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1635

Liczba pobrań: 1921