FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

The Relationship between National Parks and Local Governments in the Area of Tourism Development in Poland: Collaboration, Opportunities and Challenges

Data publikacji: 18.09.2017

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38), s. 131 - 146

https://doi.org/10.4467/20843968ZP.16.012.7227

Autorzy

Izabela Kapera
prof. KAAFM dr hab.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0003-1691-5275 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The purpose of the paper is to discuss the scope and quality of collaborative efforts between national parks and local governments in the area of tourism development. The research procedure is based on the questionnaires received from all 23 national parks in Poland, which welcome a total of about 11 million tourists per year. The largest number of park and local government decisions made concern promotional efforts and the development of tourist infrastructure –  mostly walking trails. Most national parks (61%) do suggest that tourism development conflicts with the mission of national parks. The research results may help better understand the relationship between national parks and local governments and may help evaluate what is expected of government officials.

Bibliografia

Bramwell B., Lane B. (eds.) (2000), Tourism Collaboration and Partnerships Politics, Practice and Sustainability,Chanel View Publications, Sydney.

Brown J., Hay-Edie T. (2013), COMPACT: Engaging Local Communities in the Stewardship of World Heritage, UNDP, New York.

Buckley R.C. (2011), Tourism and Environment, “Annual Review of Environment and Resources”, 36, pp.397–416.

Buckley R.C., Sommer M. (2001), Tourism and Protected Areas, Partnership in Principle and Practice, CRC for Sustainable Tourism, Gold Coast.

De Lacy T., Battig B., Moore S., Noakes S. (2002), Public/Private Partnerships for Sustainable Tourism: Delivering a Sustainability Strategy for Tourism Destinations,CRC for Sustainable Tourism, Gold Coast.

Dubel A., Jamontt-Skotis M., Królikowska K., Dubel K., Czapski M. (2013), Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000, Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych Wrocław–Kraków, [dok. elektr.] http://natura2000.crs.org.pl/partycypacja/pliki/file/publikacja_PINAT.pdf [dostęp: 11.01.2016].

Eagles P.F.J. (2009), Governance of Recreation and Tourism Partnership in Park and Protected Areas, “Journal of Sustainable Tourism”,17(2), pp. 231–248.

Eagles P., Hillel O. (2008), Improving Protected Area Finance through Tourism. Paper presented to the Second meeting of the Ad Hoc Open–ended Working Group on Protected Areas (WGPA–2) – Rome, Italy, February 11 – 15 2008, in Preparation for the Ninth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP9) – Bonn, Germany, [dok. elektr.] http://ahs.uwaterloo.ca/~eagles/documents/EaglesandHillelArticleonEconomicsandFinanceofTourisminProtectedAreas.pdf [dostęp: 11.01.2016].

Eagles P.F.J., McCool S.F. (2002), Tourism in National Parks and Protected Areas: Planning and Management, CABI, New York.

Europarc Federation (2012), Practical, Profitable, Protected: A Starter Guide to Developing Sustainable Tourism in Protected Areas. Latvia, European Centre for Eco and Agro Tourism in Partnership with the Europarc Federation.

GUS (2016), Ochrona środowiska 2016, Warszawa.

Hibszer A. (2013), Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych, Uniwersytet Śląski, Katowice, [dok. elektr.] http://ptg.wnoz.us.edu.pl/doc/HIBSZER.pdf [dostęp: 11.01.2016].

Hibszer A., Markowski M. (2010), Czy możliwe jest ograniczenie presji urbanizacyjnej – głównego zagrożenia urbanizacyjnego Kampinoskiego Parku Narodowego? Is it possible the limitation of urbanization pressure – the main anthropogenic threat to the Kampinos National Park?, “Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera”, 20, pp. 211–224.

Hübner A., Phong L.T., ChậuT.S.H. (2014), Good Governance and Tourism Development in Protected Areas: The Case of Phong NhaKe Bang National Park, Central Vietnam, “Koedoe”, 56(2).

Iwaszko K. (2010), Turystyka na obrzeżach Narwiańskiego Parku Narodowego. Tourism at the Narew National Park Outskirts, “Architecturae et Artibus”, Vol. 2, No. 3(5), pp. 27–35.

Kapera I. (2012), Tourism and recreation as areas of collaboration between local governments and Gorce National Park, “Bulletin of Geography. Socio-economic series”, 17, pp. 67–75.

Kapoor I. (2001), Towards Participatory Environmental Management?, “Journal of Environmental Management”, 63, pp. 269–279.

Kothari A. (2008), Protected Areas and People: The Future of the Past, “Parks”,17(2), pp. 23–
–34.

Królikowska K. (2007), Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Kutyła W. (2013), Wystąpienie pokontrolne. Funkcjonowanie parków narodowych, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła, Warszawa, [dok. elektr.] www.mos.gov.pl/g2/big/.../786610ccb0fdc654379db47a174e638c.pdf [dostęp: 11.01.2016].

Leung Y.F., Spenceley A., Hvenegaard G., Buckley R. (eds.) (2014), Tourism and Visitor Management in Protected Areas Guidelines for Sustainability. Best Practice Protected Area Guidelines, IUCN World Park Congress, Sydney.

NIK (2014), Funkcjonowanie parków narodowych. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, [dok. elektr.] https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,ksi~p_13_123... [dostęp: 11.01.2016].

Partyka J. (2010), Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych, „Folia Turistica”, 22, pp. 9–25.

Pawlusiński R., Mika M., Faracik R. (2008), Regional Tourism Management and Development Plan in the Babia Gora Region, Stowarzyszenie Przyjaciół Babiej Góry (Friends of Babia Góra) & Authors, Kraków.

Pedersen A. (2002), Managing Tourism at World Heritage Sites: A Practical Manual for World Heritage Site Managers, World Heritage Manuals, Paris.

Pfueller S.L., Lee D., Laing J. (2011), Tourism Partnerships in Protected Areas: Exploring Contributions to Sustainability, “Environmental Management”, 48(4), pp. 734–749.

Poncelet E.C. (2004), Partnering for the environment: multistakeholder collaboration in a changing world, Rowman & Littlefield, Oxford.

Saporiti N. (2006), Managing National Parks: How Public-Private Partnerships Can Aid Conservation, World Bank, Washington.

Selin S. (1999), Developing a typology of sustainable tourism partnerships, “Journal of Sustainable Tourism”, 7(3&4), pp. 260–273.

STCRC (2008), Tourism and Protected Area Management, Australia: Sustainable Tourism Cooperative Research Centre CRC, [dok. elektr.] http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/Resource/CRC%208021%20%28PAM%29Final%20version%20%281%29.pdf[dostęp: 11.01.2016].

Szczechowicz B. (2010), Zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej – grupy interesów i źródła konfliktów, “Folia Turistica”, 22, pp. 167–183.

The Nature Conservation Act of 16 April 2004.Journal of Laws – Republic of Poland of 2015, item 1651, http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/ [dostęp: 11.01.2016].

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Ciapała Sz. (2010), Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody. Limits of tourism and recreation interference in land areas of national parks and nature reserves, “Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera”, 20, pp. 427–444.

Zawilińska B., Mika M. (2013), National Parks and Local Development in Poland: A Municipal Perspective, “Human Geographies – Journal of Studies and research in Human Geography”, 7(1), pp. 43–52.

 

http://tpn.pl/zwiedzaj/turystyka/statystyka [dostęp: 11.01.2016].

Informacje

Informacje: Zarządzanie Publiczne, 2017, s. 131 - 146

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Relationship between National Parks and Local Governments in the Area of Tourism Development in Poland: Collaboration, Opportunities and Challenges

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1691-5275

Izabela Kapera
prof. KAAFM dr hab.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0003-1691-5275 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Polska

Publikacja: 18.09.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Izabela Kapera (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1711

Liczba pobrań: 940