FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jakość władzy publicznej a wybory powszechne – ujęcie marketingowe

Data publikacji: 20.12.2013

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 299 - 308

https://doi.org/10.4467/20843968ZP.13.024.1424

Autorzy

Piotr Lenik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The quality of the official authority and the general election – marketing presentation

In the article was paid attention to connections between the general election and the quality of official authority. Here was discussed a specificity of the instrumentation of election marketing in context 4P model, a systematics of election taking place in our country, as well as issues of the participation of the society in the general election on various rungs of the authority.

Bibliografia

Altkorn J. (2003), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.

CBOS (2009), Komunikat z badań: Prestiż zawodów , Warszawa, http://www.cbos.pl (dostęp: ???).

Kotler P. (1999), Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Lehmann, Winer R.S. (2002), Product Management, McGraw Hill, New York.

Northwerstern D.R., Kotler P. (2004), Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.

Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Ustawa (2011), Ustawa Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Vitale R.P., Giglierano J.J. (2002), Business to Business Marketing. Analysis & Practice in

a Dynamic Environment, Thomson Learning, Ohio.

Wiszniowski R. (2002), Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego [w:] A.W. Jabłoński,

L. Sobkowiak (red.),,Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław.

http://www.for.gov.pl

http://www.pkw.gov.pl

http://www.btobonline.com

http://www.marketingpower.com/AboutAMA

Informacje

Informacje: Zarządzanie Publiczne, 2013, s. 299 - 308

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The quality of the official authority and the general election – marketing presentation

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Publikacja: 20.12.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Piotr Lenik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 23

Liczba pobrań: 19