FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Import równoległy produktów leczniczych w Polsce – 10 lat doświadczeń i rozwoju

Data publikacji: 29.07.2015

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 2 (30), s. 207 - 222

https://doi.org/10.4467/20843968ZP.15.017.3588

Autorzy

Przemysław Szetela
Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Parallel trade of pharmaceuticals in Poland - 10 years of experience and development

The parallel trade of pharmaceutical products are products imported into one Member State of the European Economic Area (EEA) from another and placed on the market in the destination Member State, outside the manufacturer’s or its licensed distributor’s formal channels. This activity has been a legal in Republic of Poland after the European Union accession. The parallel trade can reduce the price of pharmaceuticals products by introducing competition into market.
This article aims to outline the 10 years of experience with parallel trade of pharmaceuticals products in Republic of Poland. It presents the Polish market development based on selected a few indicators.
 

Bibliografia

Czapiński J., Panek T. (2013), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Czerw A. (2012), Czynniki ekonomiczne wpływające na zjawisko importu równoległego na rynku farmaceutycznym, „Gazeta Farmaceutyczna”, nr 3 (238).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego Rady 2001/29/WE dnia 22 maja 2001 r. sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich pokrewnych społeczeństwie informacyjnym.

IMS Health (2011), Dane Narodowe 05/2011 www.imshealth.com [dostęp: 1.03.2014].

Kanavos P., Gross D., Taylor D. (2005), Parallel Trading in Medicines: Europe’s Experience and Its Implications for Commercial Drug Importation in the United States, AARP Public Policy Institute, Washington.

Komunikat Komisji Europejskiej dnia 6 maja 1982 r. sprawie importu równoległego gotowych produktów leczniczych, dla których zostało wydane zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Komunikat Komisji Europejskiej dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczący importu równoległego chronionych patentem produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

SIRPL (2014), Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych, II Forum Importu Równoległego Polsce, Dokument elektroniczny, www.sirpl.org [dostęp: 1.05.2014].

Sowada C. (2003), Dobrowolne prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Wyzwania dla Polski świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne Zarządzanie”, t. I, nr 1, Kraków.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską [Dz.U. UE C325, 2002].

Treptow A., (2013), Po leki do Polski, „Puls Biznesu” 185.

UOKiK (2012), Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję sektorze farmaceutycznym na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa.

URPLWMiPB (2005–2013), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych, Biuletyny IR 2005–2013, www.urpl.gov.pl 
[dostęp: 1.03.2014].

Ustawa dnia 12 maja 2011 r. refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. 2011 Nr 122, poz. 696.

Ustawa dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210, poz. 2135.

Ustawa dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. 2001 Nr 126, poz. 1381.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Publiczne, 2015, s. 207 - 222

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Parallel trade of pharmaceuticals in Poland - 10 years of experience and development
 

Autorzy

Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Publikacja: 29.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Przemysław Szetela (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2629

Liczba pobrań: 1693