FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Opis

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są kwartalnikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993. Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski. Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

ISSN: 1429-9585

eISSN: 2544-4654

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 200290

DOI: 10.4467/25444654SPP

Redakcja

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Krzysztof Baran

Zastępca redaktora naczelnego:

dr hab. Marcin Wujczyk

Sekretarz redakcji:

Justyna Czerniak-Swędzioł

Sprawy administracyjne:

Dorota Rymkiewicz

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Zeszyt 1

Data wydania: 2024

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran

Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk

Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0471/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”. Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Zawartość numeru

Monika Tomaszewska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 1 - 10

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.001.19476
Czytaj więcej Następne

Janusz Żołyński

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 11 - 28

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.002.19477
Czytaj więcej Następne

Małgorzata Kurzynoga

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 43 - 56

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.004.19479
Czytaj więcej Następne

Aneta Krasuń

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 73 - 83

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.006.19481
Czytaj więcej Następne