FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Opis

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są kwartalnikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993. Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski. Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

ISSN: 1429-9585

eISSN: 2544-4654

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 200290

DOI: 10.4467/25444654SPP

Redakcja

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Krzysztof Baran

Zastępca redaktora naczelnego:

dr hab. Marcin Wujczyk

Sekretarz redakcji:

Justyna Czerniak-Swędzioł

Sprawy administracyjne:

Dorota Rymkiewicz

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Zeszyt 4

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran

Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk

Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0471/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Zawartość numeru

Social Law Instruments for Counteracting Mistreatment and Victimization of Elderly and Dependent People

Daniel Eryk Lach

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 283 - 294

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.022.18494
Czytaj więcej Następne

Labour Law in the 20th Century as a Response to the Climate Crisis in Poland. Pro-climate Attitudes Versus the Obligations of the Parties to the Employment Relationship

Michał Barański, Katarzyna Jaworska, Anna Piszczek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 295 - 308

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.023.18495
Czytaj więcej Następne

Zasady prowadzenia dialogu społecznego na gruncie postanowień (zrewidowanej) Europejskiej Karty Społecznej

Marcin Wujczyk

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 309 - 322

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.024.18496
Czytaj więcej Następne

The Problems of Remote Work in Polish Labour Code

Krzysztof Wojciech Baran

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 323 - 328

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.025.18497
Czytaj więcej Następne

Służba zdalna

Wioletta Witoszko

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 329 - 338

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.026.18498
Czytaj więcej Następne

Stabilising or Dynamising Approach—Changes in the Employment System for Foreigners

Izabela Florczak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 339 - 349

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.027.18499
Czytaj więcej Następne

Vis maior jako powód zwolnienia od pracy

Justyna Czerniak-Swędzioł

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 351 - 362

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.028.18500
Czytaj więcej Następne

Uprawnienia opiekunów dzieci przyznawane przez pracodawców jako przejaw realizacji celów wynikających z dyrektywy 2019/1158

Krzysztof Walczak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 363 - 372

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.029.18501
Czytaj więcej Następne

Praca zarobkowa a opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Postulat zmian w zakresie regulacji normatywnej świadczenia pielęgnacyjnego

Katarzyna Małysa-Sulińska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 373 - 386

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.030.18502
Czytaj więcej Następne

Racjonalne usprawnienia jako środek wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa sądowego

Magdalena Paluszkiewicz

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Zeszyt 4, Volume 30 (2023), s. 387 - 403

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.031.18503
Czytaj więcej Następne