FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy)

Opis

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są kwartalnikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993. Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski. Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

ISSN: 1429-9585

eISSN: 2544-4654

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 200290

DOI: 10.4467/25444654SPP

Redakcja

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Krzysztof Baran

Zastępca redaktora naczelnego:

dr hab. Marcin Wujczyk

Sekretarz redakcji:

Justyna Czerniak-Swędzioł

Sprawy administracyjne:

Dorota Rymkiewicz

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 31 Zeszyt 2

Data wydania: 29.05.2024

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran

Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk

Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Zawartość numeru

Janusz Żołyński, Krzysztof Brzostek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 85 - 98

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.008.19483
Czytaj więcej Następne

Jagoda Jaskulska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 99 - 109

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.009.19484
Czytaj więcej Następne

Beata Rutkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 125 - 133

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.010.19485
Czytaj więcej Następne

Mariusz Wieczorek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 135 - 142

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.011.19486
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Szlachta-Kisiel

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 143 - 152

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.012.19487
Czytaj więcej Następne