FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 29 (2022) Następne

Data wydania: 05.12.2022

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krzysztof Baran Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Marcin Wujczyk Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Czerniak-Swędzioł

Zawartość numeru

Zbigniew Hajn

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 4, Volume 29 (2022), s. 377 - 385

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.031.16576
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Wojciech Baran

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 4, Volume 29 (2022), s. 387 - 393

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.032.16577
Czytaj więcej Następne

Monika Latos-Miłkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 4, Volume 29 (2022), s. 395 - 405

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.033.16578
Czytaj więcej Następne

Jakub Szmit

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 4, Volume 29 (2022), s. 407 - 415

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.034.16579
Czytaj więcej Następne

Magdalena Paluszkiewicz

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 4, Volume 29 (2022), s. 417 - 431

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.035.16580
Czytaj więcej Następne

Ewelina Kumor-Jezierska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 4, Volume 29 (2022), s. 433 - 444

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.036.16581
Czytaj więcej Następne