FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 31 (2024) Następne

Data wydania: 2024

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0471/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”. Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krzysztof Baran Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Marcin Wujczyk Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Czerniak-Swędzioł

Zawartość numeru

Monika Tomaszewska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 1 - 10

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.001.19476
Czytaj więcej Następne

Janusz Żołyński

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 11 - 28

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.002.19477
Czytaj więcej Następne

Jan Piątkowski

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 29 - 41

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.003.19478
Czytaj więcej Następne

Małgorzata Kurzynoga

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 43 - 56

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.004.19479
Czytaj więcej Następne

Jakub Rumian

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 57 - 71

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.005.19480
Czytaj więcej Następne

Aneta Krasuń

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 1, Volume 31 (2024), s. 73 - 83

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.006.19481
Czytaj więcej Następne