FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 29 (2022) Następne

Data wydania: 31.03.2022

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krzysztof Baran Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Marcin Wujczyk Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Czerniak-Swędzioł

Zawartość numeru

Olívia de Quintana Figueiredo Pasqualeto, Catharina Lopes Scodro

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 1, Volume 29 (2022), s. 1 - 10

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.001.15369
Czytaj więcej Następne

Janusz Żołyński

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 1, Volume 29 (2022), s. 39 - 49

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.004.15372
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Jaworska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 1, Volume 29 (2022), s. 51 - 58

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.005.15373
Czytaj więcej Następne

Monika Latos-Miłkowska, Aleksandra Gurynow-Pulkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 1, Volume 29 (2022), s. 59 - 71

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.006.15374
Czytaj więcej Następne

Łucja Kobroń-Gąsiorowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 1, Volume 29 (2022), s. 73 - 83

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.007.15375
Czytaj więcej Następne