FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 28 (2021) Następne

Data wydania: 2021

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Krzysztof Wojciech Baran

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 2, Volume 28 (2021), s. 93 - 101

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.008.13398
Czytaj więcej Następne

Jan Piątkowski, Beata Rutkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 2, Volume 28 (2021), s. 103 - 117

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.009.13399
Czytaj więcej Następne

Iwona Sierocka

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 2, Volume 28 (2021), s. 119 - 128

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.010.13400
Czytaj więcej Następne

Aleksandra Bocheńska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 2, Volume 28 (2021), s. 129 - 138

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.011.13401
Czytaj więcej Następne

Łucja Kobroń-Gąsiorowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 2, Volume 28 (2021), s. 139 - 155

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.012.13402
Czytaj więcej Następne

Maria Bosak-Sojka

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 2, Volume 28 (2021), s. 157 - 165

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.013.13403
Czytaj więcej Następne