FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 25 (2018) Następne

Data wydania: 22.02.2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Marek Strzała, Jakub Grygutis

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 25 Zeszyt 1, Volume 25 (2018), s. 1 - 18

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.001.8273
Czytaj więcej Następne

Izabela Florczak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 25 Zeszyt 1, Volume 25 (2018), s. 31 - 42

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.003.8275
Czytaj więcej Następne

Janusz Żołyński

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 25 Zeszyt 1, Volume 25 (2018), s. 43 - 58

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.004.8276
Czytaj więcej Następne

Agata Ludera-Ruszel

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 25 Zeszyt 1, Volume 25 (2018), s. 77 - 94

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.006.8278
Czytaj więcej Następne