FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 29 (2022) Następne

Data wydania: 21.07.2022

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krzysztof Baran Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Marcin Wujczyk Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Czerniak-Swędzioł

Zawartość numeru

Michał Barański

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 85 - 93

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.008.15682
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Stefański

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 95 - 103

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.009.15683
Czytaj więcej Następne

Nastazja Potocka-Sionek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 105 - 119

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.010.15684
Czytaj więcej Następne

Paweł Nowik

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 121 - 143

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.011.15685
Czytaj więcej Następne

Marta Otto

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 145 - 160

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.012.15686
Czytaj więcej Następne

Izabela Florczak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 161 - 172

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.013.15687
Czytaj więcej Następne

Magdalena Kuba, Ewa Staszewska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 173 - 188

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.014.15688
Czytaj więcej Następne

Marcel Dolobáč, Ivan Kundrát

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 189 - 200

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.016.15690
Czytaj więcej Następne

Beata Rutkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 201 - 212

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.017.15691
Czytaj więcej Następne

Antoni Dral

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 213 - 232

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.018.15692
Czytaj więcej Następne

Monika Zakrzewska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 233 - 249

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.019.15693
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Wojciech Baran

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 29 Zeszyt 2, Volume 29 (2022), s. 251 - 256

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.22.020.15886
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: artificial intelligence, labour law, axiology, subordination, worker dignity, worker autonomy, humanisation of work, technology, freedom; sztuczna inteligencja, prawo pracy, aksjologia, podporządkowanie, godność pracownika, autonomizacja pracownika, humanizacja pracy, technologia, wolność, artificial intelligence, employment law, algorithmic management, legal subjectivity, employer, subordination, technology; sztuczna inteligencja, prawo pracy, zarządzanie algorytmiczne, podmiotowość prawna, pracodawca, podporządkowanie, technologia, mikropraca, praca w tłumie, praca platformowa, zarządzanie algorytmiczne, anotacja danych, sztuczna inteligencja; microwork, crowdwork, platform work, algorithmic management, data annotation, artificial intelligence, artificial intelligence, algorithmic management, AI certification, Explainable AI, trade unions, responsive regulation; sztuczna inteligencja, zarządzanie algorytmiczne, certyfikacja AI, związki zawodowe, elastyczna regulacja, zarządzanie algorytmiczne, dyskryminacja algorytmiczna, unijne prawo antydyskryminacyjne; algorithmic management, algorithmic discrimination in employment, EU non-discrimination law, sztuczna inteligencja, polityka migracyjna, migracje zarobkowe, cudzoziemcy; artificial intelligence, migration policy, labor migration, foreigners, bezrobotny, profilowanie, ochrona danych osobowych, sztuczna inteligencja; unemployed, profilling, personal data protection, artificial intelligence, disabled employee, termination of employment, notice, consent, Office of Labour, Social Affairs and Family; pracownik niepełnosprawny, rozwiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie, zgoda, Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, employee’s right to daily and weekly rest, additional employment under an employment relationship, working time; prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego, dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, czas pracy, służba cywilna, kwalifikacje zawodowe, rozwój zawodowy, wiedza zawodowa, kompetencje zawodowe, członek korpusu służby cywilnej; civil service, professional qualifications, professional development, professional knowledge, professional competences, member of the civil service corps, non-employment contract, social rights, gig economy, platformy cyfrowe, pracownik, umowa o pracę, zatrudnienie niepracownicze, prawa socjalne, gig economy; digital platforms, employee, worker, employment contract, aid and loan funds, self-help in the work environment; kasy zapomogowo-pożyczkowe, pracownicza samopomoc