FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 26 (2019) Następne

Data wydania: 04.06.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Piotr Prusinowski

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 2, Volume 26 (2019), s. 95 - 110

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.007.10271
Czytaj więcej Następne

Daniel Książek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 2, Volume 26 (2019), s. 111 - 120

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.008.10272
Czytaj więcej Następne

Olgierd Kucharski, Paweł Wolnicki

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 2, Volume 26 (2019), s. 121 - 134

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.009.10273
Czytaj więcej Następne

Ewelina Kumor-Jezierska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 2, Volume 26 (2019), s. 135 - 151

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.010.10274
Czytaj więcej Następne

Maciej Borski

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 2, Volume 26 (2019), s. 153 - 165

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.011.10275
Czytaj więcej Następne

Wojciech Papis, Anna Rogacka-Łukasik

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 26 Zeszyt 2, Volume 26 (2019), s. 167 - 181

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.19.012.10276
Czytaj więcej Następne