FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Zespół redakcyjny

Skład zespołu redakcyjnego

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Krzysztof Baran, Uniwersytet Jagielloński, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5165-8265


Zastępca Redaktora naczelnego

Dr hab. Marcin Wujczyk, Uniwersytet Jagielloński, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4620-4899


Sekretarz redakcji

Dr Justyna Czerniak-Swędzioł, Uniwersytet Jagielloński, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1524-2307


Sprawy administracyjne

Mgr Dorota Rymkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska