FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Umowy, formularze

Informacje dla Autorów

Podpisana umowa jest niezbędna do przyjęcia artykułu do produkcji. 

Autorzy artykułów do czasopism pobierają umowy (poniżej) i podpisane odsyłają w formie skanu lub czytelnego zdjęcia (nie jest wymagany oryginał). 

Każdy autor/współautor artykułu zobowiązany jest dostarczyć własny, odrębny egzemplarz Umowy autorskiej na adres umowy_ejournals@uj.edu.pl w tytule emaila podając tytuł czasopisma, zeszyt i rok wydania. 

Na umowie następujące pola formularza muszą zostać wypełnione obowiązkowo:
  • imię i nazwisko 
  • adres zamieszkania 
  • tytuł artykułu 
  • numer i rok wydania
  • czytelny podpis
W przypadku tekstu tłumaczonego prosimy o kontakt z Wydawnictwem
 
Każdy autor/współautor artykułu zobowiązany jest również dostarczyć własny, odrębny egzemplarz Oświadczenia Autora (do pobrania poniżej) na adres Redakcj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych