FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 31 (2024) Następne

Data wydania: 29.05.2024

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krzysztof Baran Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Marcin Wujczyk Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Czerniak-Swędzioł

Zawartość numeru

Janusz Żołyński, Krzysztof Brzostek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 85 - 98

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.008.19483
Czytaj więcej Następne

Jagoda Jaskulska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 99 - 109

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.009.19484
Czytaj więcej Następne

Beata Rutkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 125 - 133

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.010.19485
Czytaj więcej Następne

Mariusz Wieczorek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 135 - 142

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.011.19486
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Szlachta-Kisiel

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 31 Zeszyt 2, Volume 31 (2024), s. 143 - 152

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.24.012.19487
Czytaj więcej Następne