FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 30 (2023) Następne

Data wydania: 2023

Opis
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0471/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.
 
Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krzysztof Baran Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Marcin Wujczyk Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Czerniak-Swędzioł

Zawartość numeru

Tomasz Duraj

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 175 - 188

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.013.17894
Czytaj więcej Następne

Artur Tomanek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 189 - 200

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.014.17895
Czytaj więcej Następne

Agata Ludera-Ruszel, Kamila Naumowicz

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 201 - 209

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.015.17896
Czytaj więcej Następne

Monika Tomaszewska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 211 - 219

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.016.17897
Czytaj więcej Następne

Dagmara Skupień

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 221 - 234

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.017.17898
Czytaj więcej Następne

Małgorzata Kurzynoga

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 235 - 245

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.018.17899
Czytaj więcej Następne

Łukasz Pisarczyk

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 247 - 259

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.019.17900
Czytaj więcej Następne

Marcin Krajewski

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 261 - 272

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.020.17901
Czytaj więcej Następne

Tomasz Bakalarz

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 3, Volume 30 (2023), s. 273 - 281

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.021.17902
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: praca na własny rachunek; samozatrudnienie; fikcyjne samozatrudnienie; godzinowa stawka minimalnego wynagrodzenia; odpowiedzialność wykroczeniowa; self-employment; fictitious self-employment; hourly minimum wage; misdemeanor liability, definicja ustawowa; stosunek pracy; zatrudnienie niepracownicze; funkcja przepisu prawa; ewolucja stanu prawnego; legal definition; employment relationship; civil law employment; function of legal provision; evolution of statutory provisions, right to disconnect; employee; dependent contractor; employment relationship; work–life balance; equal treatment; prawo do odłączenia; pracownik; zależny wykonawca; stosunek pracy; równowaga między życiem prywatnym i zawodowym; równe traktowanie, praca zdalna, praca z wykorzystaniem porozumiewania się odległość, przekształcenia stosunku pracy; remote work, work using distance communication, a modification of the employment relationship, nielegalne zatrudnienie, nielegalna migracja, naruszanie praw pracowniczych, handel ludźmi, zatrudnienie cudzoziemców z państw trzecich, dyrektywa 2009/52/WE, związki zawodowe, kontrola trzeźwości; trade unions, sobriety control, zatrudnienie nietypowe, rokowania zbiorowe, spory zbiorowe, warunki pracy i płacy; atypical employment, collective bargaining, collective disputes, conditions of work and pay, ubezpieczenie emerytalne; zbieg tytułów w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych; multiplikacja; pension insurance; concurrence of pension and disability insurance; multiplication, artyści wykonawcy, podleganie ubezpieczeniom społecznym, prawo autorskie, umowa o dzieło; performing artists, social security coverage, copyright, contract for specific work