FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Komitet Recenzentów

Członkowie Komitetu Recenzentów

prof. Kamil Antonów, Uniwersytet Opolski, Polska

prof. Richard Bales  Ohio Northern University, USA

dr Elisabeth Brameshuber, Vienna University, Austria

prof. Jan Piątkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

prof. Jan Pichrt, Charles University, Czechy

dr hab. Piotr Prusinowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska