FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 30 (2023) Następne

Data wydania: 21.06.2023

Opis
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0471/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.
 
Projekt okładki: Sebastian Wojnowski

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Krzysztof Baran Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Marcin Wujczyk Orcid

Sekretarz redakcji Justyna Czerniak-Swędzioł

Zawartość numeru

Mariusz Wieczorek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 2, Volume 30 (2023), s. 97 - 105

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.007.17888
Czytaj więcej Następne

Magdalena Rycak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 2, Volume 30 (2023), s. 107 - 122

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.008.17889
Czytaj więcej Następne

Jagoda Jaskulska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 2, Volume 30 (2023), s. 135 - 143

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.010.17891
Czytaj więcej Następne

Kamila Naumowicz

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 2, Volume 30 (2023), s. 145 - 164

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.011.17892
Czytaj więcej Następne

Aneta Krasuń

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 30 Zeszyt 2, Volume 30 (2023), s. 165 - 173

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.012.17893
Czytaj więcej Następne