FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 28 (2021) Następne

Data wydania: 2021

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Tomasz Duraj

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 3, Volume 28 (2021), s. 167 - 175

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.015.13961
Czytaj więcej Następne

Kamila Naumowicz

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 3, Volume 28 (2021), s. 177 - 189

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.016.13962
Czytaj więcej Następne

Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 3, Volume 28 (2021), s. 191 - 206

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.017.13963
Czytaj więcej Następne

Anna Napiórkowska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 3, Volume 28 (2021), s. 207 - 220

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.018.13964
Czytaj więcej Następne

Jagoda Jaskulska, Maciej Jaskulski

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 3, Volume 28 (2021), s. 221 - 231

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.019.13965
Czytaj więcej Następne

Żaneta Grygiel-Kaleta

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 28 Zeszyt 3, Volume 28 (2021), s. 233 - 242

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.020.13966
Czytaj więcej Następne