FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 27 (2020) Następne

Data wydania: 06.2020

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Magdalena Gurdek

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 3, Volume 27 (2020), s. 159 - 165

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.015.12062
Czytaj więcej Następne

Anna Reda-Ciszewska

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 3, Volume 27 (2020), s. 187 - 194

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.018.12065
Czytaj więcej Następne

Beata Bury

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 3, Volume 27 (2020), s. 195 - 206

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.019.12066
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Wojciech Baran

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 3, Volume 27 (2020), s. 207 - 215

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.020.12067
Czytaj więcej Następne