FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Recenzenci

2023

prof. dr hab. Monika Tomaszewska

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr  (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Monika Nowak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Karolina Stopka

dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2022

dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Magdalena Paluszkiewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu)

dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego0

dr hab. Wioletta Witoszko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. SWPS (Uniwersytet SWPS)

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW (Uczelnia Jana Wyżykowskiego)

2021

prof. dr hab. Daniel Eryk Lach

dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Magdalena Paluszkiewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu)

 

dr hab. Karolina Stopka

2020

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Aneta Kowalczyk (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Daniel Eryk Lach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Wioletta Witoszko (Uniwersytet w Białymstoku)

2019

dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Aneta Kowalczyk (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2018

dr hab. Tomasz Duraj, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS

dr Michał Raczkowski

dr Ewa Staszewska

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

2017

dr hab. Monika Latos-Miłkowska

prof. dr Daiva Petrylaité

dr hab. Artur Tomanek

2016

prof. dr hab. Monika Tomaszewska

2015

dr hab. Bolesław Ćwiertniak

2014

prof. dr hab. Mirosław Włodarczyk

2103

prof. dr hab. Monika Tomaszewska

2012

prof. dr hab. Zbigniew Góral
prof. dr hab. Alina Wypych-Żywicka

2011

prof. dr hab. Alina Wypych-Żywicka

2010

dr hab. Leszek Mitrus