FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Volume 27 (2020) Następne

Data wydania: 09.2020

Opis

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Andrzej Marian Świątkowski

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 217 - 229

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.021.12608
Czytaj więcej Następne

Janusz Żołyński

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 231 - 249

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.022.12609
Czytaj więcej Następne

Magdalena Kuba

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 251 - 258

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.023.12610
Czytaj więcej Następne

Arleta Nerka

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 259 - 270

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.024.12611
Czytaj więcej Następne

Anna Kosut

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 271 - 280

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.025.12612
Czytaj więcej Następne

Mariusz Lekston

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 281 - 292

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.026.12613
Czytaj więcej Następne

Krzysztof Walczak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 293 - 304

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.027.12614
Czytaj więcej Następne

Magdalena Rycak

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 305 - 322

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.028.12615
Czytaj więcej Następne

Małgorzata Mędrala

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Tom 27 Zeszyt 4, Volume 27 (2020), s. 323 - 340

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.029.12616
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: digital technologies, electronic employment platform, legal position of employees, the role of employment platforms in employment relations; cyfrowe technologie zatrudnienia, elektroniczne platformy zatrudnienia, pozycja prawna zatrudnionych, rola platform zatrudnienia w stosunkach pracy, ochrona danych osobowych, ochrona prywatności, ustawa, źródła prawa, prawo unijne; protection of personal data, privacy protection, act, source of law, EU law, przynależność związkowa, ochrona danych osobowych, RODO; trade union membership, personal data protection, GDPR, związek zawodowy, RODO, administrator danych; trade union, GDPR, data controller, encouraging professional activation of the unemployed, atypical employment, part-time employment, telework, temporary employment; aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zatrudnienie nietypowe, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca, zatrudnienie tymczasowe, academic teacher, university, public law aspects in the employment, public functions; nauczyciel akademicki, uczelnia, publiczny charakter zatrudnienia, funkcje publiczne, koronawirus, pracownik, związki zawodowe, administracja rządowa, zwolnienia grupowe, zawieszenie prawa zakładowego; coronavirus, employee, trade unions, goverment administration, collective redundancies, suspension of company’s sources of labour law, praca zdalna, pandemia, COVID-19, wypadek przy pracy, telepraca, kwarantanna, prewencyjne badania temperatury pracowników, porozumienia kryzysowe; remote work, pandemic, accident at work, teleworking, quarantine, preventive employee temperature testing, crisis agreements, pracodawca, pracownik, ryzyko pracodawcy, przestój, wynagrodzenie; employer, employee, employer’s risk, force majeure, remuneration