FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

“Dispersed” Public Authority in Labour Law: Systematic Dilemmas in Law Continued

Data publikacji: 2021

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 27 - 36

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.003.13197

Autorzy

Anna Musiała
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5788-9144 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The doctrinal discussion on personal data protection regulated by the EU regulation, i.e. the GDPR, appears to re-create a vibrant and never-ending debate on the private law nature of the employer who does not implement the principle of freedom of contract when concluding a contract of employment. Because it is simply an entity pursuing public interests. The social labour inspector is a prototype of data protection officer in the field of labour law. As a matter of fact, he is also executing this “dispersed” public authority in labour law. 

ASJC: 3308, JEL: K31

Bibliografia

Bosek L. (2016) [in:] M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Warszawa.
Drozd E. (1990) Numerus clausus praw rzeczowych [in:] S. Sołtysiński (ed.), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy), Księga pamiątkowa ku czci professora Zbigniewa Radwańskiego. Praca zbiorowa, Poznań.
Niedośpiał M. (2004) Swoboda czynności prawnych, Bielsko-Biała.
Niżnik-Dobosz I. (2017) Wolność w prawie administracyjnym, Warszawa.
Skowrońska-Bocian E. (2003) Prawo spadkowe, Warszawa.
Sobczyk A. (2019) RODO. Rozproszona władza publiczna, Kraków.
Wild M. (2016) [in:] M. Safjan, L. Bosek (eds.), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Warszawa.

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), s. 27 - 36

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

“Dispersed” Public Authority in Labour Law: Systematic Dilemmas in Law Continued

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5788-9144

Anna Musiała
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5788-9144 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Anna Musiała (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 22

Liczba pobrań: 23