FAQ

Zarządzanie Mediami

okładka czasopisma Zarządzanie Mediami Najnowszy numer Następne

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg

Zastępczyni redaktora naczelnego:

Dr Anna Modzelewska-Skuza

Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kwartalnik: wydawany od 2013

Przejdź do strony czasopisma Następne

Języki publikowania: angielski, polski

Status: aktywne

Licencja: CC BY, open access __T_UNLOCK

Dyscyplina naukowa: Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Dziedzina nauk społecznych

Typ czasopisma: Naukowe

eISSN: 2354-0214

UIC ID: 488195

DOI: 10.4467/23540214ZM

Punkty MNiSW: 40

Opis czasopisma

Pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

Prezentacja numeru

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 11, Numer 1

Data wydania: 2023

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Kultury

Artykuły przygotowane w ramach projektu Erasmus XR „Doświadczenie i technologie immersyjne – od praktyki twórczej do teorii edukacji / Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory”

Caterina Antonopoulou, Natalia Arsenopoulou, Fabrizio Calì, Penny Papageorgopoulou, Charalampos Rizopoulos

Zarządzanie Mediami, Tom 11, Numer 1, 2023, s. 1 - 23

https://doi.org/10.4467/23540214ZM.23.001.19488
Czytaj więcej Następne

Marta Materska-Samek , Filip Gabriel Pudło , Małgorzata Kotlińska, Wojciech Olchowski, Katarzyna Kopeć

Zarządzanie Mediami, Tom 11, Numer 1, 2023, s. 25 - 40

https://doi.org/10.4467/23540214ZM.23.002.19489
Czytaj więcej Następne