FAQ

Zarządzanie Mediami

E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności

Data publikacji: 2014

Zarządzanie Mediami, 2014, Tom 2, Numer 2, s. 77 - 90

https://doi.org/10.4467/23540214ZM.14.006.3568

Autorzy

Malwina Popiołek
dr
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9566-2773 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

E-competences of digital natives – exploration of selected e-skills. Own research study

The paper focuses on selected e-skills of young people (Generation Y, Generation Z, Net Generation) who are considered as digital natives.  The article  deals especially with the common belief that representatives of the young generation are proficient in the use of ICT. This is an exploration of this issue, done by seeking answer to the question whether that kind of common belief is correct? In the first part of this paper, there is an overview of selected studies and reflections related to the problem, both enthusiastic and critical. The second part is a description of research, which was conducted by the author of the paper.

Streszczenie

W artykule uwaga koncentruje się na e-umiejętnościach młodych ludzi uznawanych za cyfrowych tubylców. Podjęta została próba eksploracji tego zagadnienia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy można jednoznacznie stwierdzić, że uznawani za cyfrowe pokolenie ludzie młodzi biegle i swobodnie posługują się komputerem posiadając w tym zakresie zaawansowane umiejętności? W pierwszej części niniejszego tekstu zaprezentowany został przegląd wybranych badań i refleksji odnoszących się do tytułowego problemu. Drugą część artykułu stanowi opis badania, które przeprowadzone zostało przez autorkę tekstu.

Bibliografia

Batorski D., Polacy wobec technologii cyfrowych  uwarunkowania dostępności sposobów korzystania [w:] Raport: Diagnoza społeczna 2013, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013, s. 317–342.

Bennett S., Maton K., Kervin L., The ‘Digital Natives’ Debate: Critical Review of the Evidence, British Journal of Educational Technology” nr 5 (2008), s. 775786.

Buckingham D., Willett R. (red.), Digital Generations: Children, Young People, and the New MediaLawrence Erlbaum, New York 2006.

Hatalska N., Generacja – pokolenie, które zmieni nasz świathttp://hatalska.com/2015/01/22/generacja-z-pokolenie-ktore-zmieni-nasz-swiat/ [dostęp: 30.01.2015].

Lechowicz N., Pikuła D., Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” nr 3 (2013), s. 17–23.

Margaryan A., Littlejohn A., Vojt G., Are Digital Natives Myth or Reality? University Students’ Use of Digital Technologies, Computers and Education” nr 56 (2011), s. 429440.

Mysior R., Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, „Remedium” nr 9 (2014), s. 5–7.

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants: Do They Really Think Differently?, On the Horizon” nr 5 (2001), s. 1–6.

Raport: Diagnoza społeczna 2013, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013.

Schulmeister R., Gibt es eine ‘Net Generation’?, http://www.zhw.uni-hamburg.de/uploads/schulmeister-net-generation_v2.pdf [dostęp: 30.01.2015].

Selwyn N., The Digital Native: Myth and RealityAslib Proceedings: New Information Perspectives” nr 4 (2009), s. 364379.

Siuda P., Stunża G. (red.), Raport: Dzieci sieci, Gdańsk 2012, http://www.dzieci-sieci.pl/uploads/static/assets/Dzieci_sieci.pdf [dostęp: 30.01.2015].

Siuda P, Stunża G., Dąbrowska A., Klimowicz M., Kulczycki E., Piotrowska R., Rozkosz E., Sieńko M., Stachura K., Raport: Dzieci sieci 2.0, Gdańsk 2013, http://www.dzieci-sieci.pl/uploads/static/assets/Dzieci_sieci_2.0.pdf [dostęp: 30.01.2015].

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAiP, Warszawa 2010.

Tapscott D., Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, McGraw Hill, New York 1999.

Tapscott D., Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your WorldMcGraw Hill, New York 2009.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Mediami, 2014, s. 77 - 90

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9566-2773

Malwina Popiołek
dr
Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9566-2773 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska

Publikacja: 2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Malwina Popiołek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2548

Liczba pobrań: 1368